Zasady Eksperymentowania i Obserwacji dla Maluchów-Przyrodników

1. Przy zabawach przyrodniczych trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Nie wolno zostawiać dziecka samego w trakcie "badań". Powinno mieć swobodny dostęp do obserwowanego obiektu lub wykonywanego doświadczenia, a zatem zadbajmy o odpowiednią wysokość stołu czy krzesła, dobre oświetlenie, czystość rąk i miejsca pracy, dobrą wentylację...

2. Ubrać trzeba Małolata w strój, który można poplamić, albo zabezpieczyć go fartuszkiem, czuwać aby nie wkładało nic do ust, oka, czy ucha...


3. Konieczne jest, aby w kilku słowach opowiedzieć dziecku, co i jak będziemy robić, a w niektórych wypadkach również: czego może się spodziewać. Są jednak takie eksperymenty, w których liczy się efekt niespodzianki, oczekiwania na nieznane i tej przyjemności Małego Badacza nie powinniśmy pozbawiać.

4. W trakcie obserwacji zwierząt koniecznie należy zwrócić uwagę na zachowanie spokoju i ciszy (wiem, że to czasem trudne...), aby nie płoszyć obserwowanego obiektu. Oglądanego "robala" odkładamy na miejsce, z którego go zabraliśmy.

5. Przy podziwianiu roślin staramy się niepotrzebnie nie niszczyć obserwowanego obiektu, chyba, że musimy zobaczyć, co jest w środku. Jeśli nie mamy pewności co do tego, czy obcujemy z chronionym gatunkiem - lepiej go nie ruszać.

6. Dziecko powinno być we właściwym nastroju do przeprowadzenia doświadczenia czy obserwacji. Może się zdarzyć, że nasz Maluch nie ma "żyłki" badacza, że interesuje go coś innego, na czym potrafi dłużej skupić uwagę. Warto próbować przerwać zabawę za wcześnie (wtedy, gdy dziecko nalega, że jeszcze ma ochotę) niż za późno, gdy Młody Człowiek zaczyna się nudzić.

7. Najlepiej jest, gdy Rodzic lub Opiekun sam świetnie się bawi przy zabawie przyrodniczej i sam ma ochotę wykonać większość czynności. Powinien jednak wtedy zająć się zaplanowanym zadaniem równolegle z dzieckiem, a nie wyręczać go, bo to zniechęci Malucha do uczestniczenia w wykonaniu zadania.

8. Cenne jest chwalenie Małego Badacza za poprawne wykonanie powierzonej mu czynności i pogodny nastrój, nawet, gdy coś się nie udaje. Szczególnie cenne jest zaś poczucie humoru...

9. Po skończonych czynnościach dziecko współuczestniczy w sprzątaniu większego lub mniejszego bałaganu, który niewątpliwie powstanie. Sprzątanie zostawiamy sobie na zakończenie przedsięwzięcia, gdyż sprzątanie w trakcie zabiera zabawie część przyjemności

Wierzę, że Rodzice i Opiekunowie znają te zasady i czytają je pro forma. Wierzę też, że ich stosowanie ułatwi rozwijanie wrażliwości dziecka na urodę otaczającego je świata. Życzę miłej zabawy!